Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τις Κενές Οργανικές Θέσεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση