Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Πρόσβαση Δικηγόρων σε Δημόσιες Υπηρεσίες