Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Νέα Παραγραφή του Αξιόποινου για Πταίσματα και Πλημμελήματα με Ποινή Φυλάκισης εως ένα Έτος