Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Εγκύκλιος για την Επαναπρόσληψη πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων, καθηγητές ΔΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων, το προσωπικό ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και πρώην εργαζομένους του ΟΑΕΔ

Εγκύκλιος για την επαναπρόσληψη πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων, για τους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων, το προσωπικό ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και πρώην εργαζομένους του ΟΑΕΔ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf180 kB