Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Γνωμοδότηση ΟΠΕ - Ακατάσχετο Απαιτήσεων