ΑΠΟΨΕΙΣ

  • Palaiologos P. Palaiologos, Lawyer in Athens, Greece

    The serious social, financial and political developments in Greece during the last 4 years challenge every social, historical and economical scientist or analyst. However, an in-depth  of recent labour law regulation gives another meaning to the social and political phenomenon currently taking place in Greece.

    Διαβάστε περισσότερα...
  • Σε κάθε κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας οι δημιουργοί του κοινωνικού πλούτου, οι εργαζόμενοι, υφίστανται τις πιο σοβαρές και δυστυχώς δυσμενείς αλλαγές που αφορούν την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης τους. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο τις οικονομικές κρίσεις, που πυρήνας τους είναι η συσσώρευση πλούτου και η εξεύρεση νέων τρόπων εκμετάλλευσης αλλά και τις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές κρίσεις όπως η βίαιη μετακίνηση πληθυσμών και η δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων εξαιτίας πολέμων, περιβαλλοντικών καταστροφών, κοινωνικών αναταράξεων. Άλλα και η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογικές εφαρμογή επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές στα ουσιώδη στοιχεία της εργασίας δηλ. στο χρόνο παροχής στον τόπο τον τρόπο και την οργάνωση αυτής. Οι αλλαγές μπορούν να εμφανίζονται ως συνέπεια και αποτέλεσμα των γενικευμένων αλλαγών αλλά κρύβουν μέσα και έχουν ως αιτία και την έως τότε διαχείριση και εκμετάλλευση της εργασίας. Η εμφάνιση και διασπορά του covid-19, η απώλεια ανθρώπων και η διάλυση της κοινωνικής ζωής με την απειλή εξάπλωσης αυτού, συνιστά μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, που κατήργησε οποιαδήποτε εργασιακή συνθήκη και ανέδειξε με βίαιο τρόπο τις αντιδραστικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στις εργασιακές σχέσεις και τους νέους τρόπους εκμετάλλευσης.

    Διαβάστε περισσότερα...
  • Προτάσεις της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) στη δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

  • Διαβάστε στο συνημμένο