Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - 590/2013 Απόφαση Τριμελούς Στρατοδικείου Αθηνών