Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση 1/2015 ( Θέμα Τρίτο ) του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Πρωτ. & Δευτ. Εκπαίδευσης Αττικής

Απαλλαγή εκπαιδευτικού από το αδίκημα « της παράβασης καθήκοντος » διότι δήθεν έσπρωξε μαθητή κατά την ώρα σχολικής δραστηριότητας. Δεν προκύπτει επιβολή η πρόθεση επιβολής σωματικής ποινής.