Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση 442/2015 - Πρωτοδικείου Αθηνών

Ευθύνη δημοσίου για καταβολή δεδουλευμένων μισθών σε ειδικό  σύμβουλο Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω της ακυρότητας της εργασιακής σύμβασης.