Δικηγορικό Γραφείο Παλαιολόγος Παλαιολόγος και Συνεργάτες - Απόφαση υπ’ αρ. 1996/2009 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών